B-nest

Het B-nest is geboren op 3 november 2003 en bestaat uit:

Beitske fên ‘t Leeuwenhiem
Bijke Jeppe fên ‘t Leeuwenhiem
Baike fên ‘t Leeuwenhiem
Belle fên ‘t Leeuwenhiem
Bart Lubbus fên ‘t Leeuwenhiem
Bowie fên ‘t Leeuwenhiem

De ouders zijn Lobke fên ‘t Leeuwenhiem en Gysbert fan ‘e Âlde Leane.

Socialiseren:

Gysbert fan ‘e Âlde Leane

Foto: Marianne van Dam


Foto: Jan Windhouwer