A-nest

Het A-nest is geboren op 17 maart 2002 en bestaat uit:

Auke Bobby fên ‘t Leeuwenhiem
Allard Jelle fên ‘t Leeuwenhiem
Aagje Saar fên ‘t Leeuwenhiem
Akke Fietje fên ‘t Leeuwenhiem
Ascha Jetje fên ‘t Leeuwenhiem
Ayca Bo fên ‘t Leeuwenhiem
Aukje Bubble fên ‘t Leeuwenhiem

De ouders zijn Lobke fên ‘t Leeuwenhiem en Joppe Bobby (Bram) fan ‘e Âlde Leane.


Lobke kort voor de bevalling.

Joppe Bobby (Bram) fan ‘e Âlde Leane


Foto’s: Marianne van Dam


Lobke met Allard Jelle.


Allard Jelle in 2009.


Het A-nest op de Fokkersdag. Van links naar rechts: Bram, Allard Jelle, Aukje Bubble, Auke, Ayca Bo en Lobke.